Emrah ASLAN yazdı: “Yine, Yeniden: Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Var”

emrah

YİNE, YENİDEN: GARP CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY VAR

Emrah Aslan

Bundan 8 yıl evvel Almanya seçimleriyle ilgili Radikal İki’ye yazdığım yazıda,  merkez siyasetin çöküşüne atfen, “Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Var” başlığını kullanmıştım. Stabil olduğunu varsaydığımız Alman siyasetinde siyasal merkezin çöküşü periferi lehine derinleşmeye devam ediyor ve 8 yıl aradan sonra bir seçim ertesinde yine aynı başlığı kullanıyorum.

1

Almanya’da geçtiğimiz Pazar günü sona eren federal seçimler, henüz şimdiden Almanya demokrasisinde bir başka örneği olmayan şekilde, kaybedenlerin ve kayıpların konuşulduğu bir seçim olarak zihinlerde yer etti bile. Nitekim seçimlerde ilk kez parlamentoya girmeyi başaran sağ-popülist AfD haricinde seçimlerin herhangi bir kazananı gözükmüyor. Önce seçim sonuçlarına göz atalım:

Seçim Sonuçları Bize Neler Söylüyor?

a.) Almanya siyasetinde merkezin erimesi derinleşerek devam ediyor. Merkezin sağında ve solunda olan iki parti olan CDU/CSU ile SPD’nin toplam oy oranı %53’un biraz üstünde. Başka bir ifadeyle yaklaşık her iki seçmenden biri, merkezde yer almayan bir siyasi partiyi seçti. Merkez partilerin oy oranının 2002’de %76, 2005’te %69 olduğunu hatırlatalım. Almanya’da periferik güçlerin siyasette kalıcı bir yer edinmeye başladığını ve bunların gelecek dönemlerde iktidarların olağan bir parçası haline gelebileceğini söyleyebiliriz.

b.) Büyüyen ekonomi ve azalan işsizlik oranları toplumu tatmin etmeye yetmedi. Gündelik kaygılar ve insani şüpheler (mülteciler sorunu, gelecek kaygısı, artan terör tehdidi) seçmenin parti tercihinde etkili oldu. Seçmen, kendine daha net ve öngörülebilir vaatler sunan, stabil bir hayat öneren, tehdit olarak algıladığı hususlara karşı somut öneriler sunan, daha evvel denemediği seçeneklere yöneldi.

c.) Seçim aritmetiğine ve seçim sonrası demeçlere bakılınca ortaya çıkabilecek tek koalisyon ihtimali, CDU/CSU – FDP – Yeşiller koalisyonu. İklim değişikliği konusunda hassas, temiz enerjiye daha fazla önem veren, gıda güvenliğini önceliğine almış bir sağ agırlıklı koalisyon hükümetinden bahsedebiliriz.

Öte yandan, muhtemel koalisyon denklemi üzerinden Merkel’in Türkiye politikasının sertleşeceğini öngörebiliriz. FDP lideri Lindner’in Erdoğan’ı defalarca diktatör olarak tanımladığını ve Yeşiller’in her fırsatta Türkiye’ye dönük güçlü kısıtlamalar çağrısında bulunduğunu anımsamak gerekiyor. Her iki küçük partinin (ve Alman kamuoyunun) Merkel’i Erdoğan’a karşı ılımlı ve naif olmakla suçladığını düşünürsek, Türkiye politikasının sertleşmesi yeni koalisyon hükümetinden beklenebilecek bir adım.

d.) AfD’nin parlamentoya girişini anlamak ve doğru teşhis geliştirmek, önümüzdeki dönemde partinin taban genişletmesini engellemek için elzem. Almanya, pek çok Batılı demokrasiden farklı olarak demokrasi pratiğini “mücadeleci demokrasi” teorisi üzerine oturtmuş bir ülke. Yani daha açık ifadesiyle, demokrasiyi tehdit eden bir unsura karşı toleranslı olmamayı, demokrasinin bir gereği kabul edip yasal araçları çalıştıran bir model. Fakat buradaki sorun şu ki, AfD, Hitler’i ve Holokost’u dolaylı olarak öven ve hakkında derhal işlem başlatılabilecek klasik bir Neonazı partisi değil.  Zaten partinin her kesimden oy alması ve söylemlerini mülteciler/göçmenler/entegrasyon/Euro-AB karşıtlığı gibi başlıklarla sınırlı tutması, AfD’nin meşru sınırlar içinde kalma çabasına işaret. Dolayısıyla Almanya’nın AfD ile mücadelesi mücadeleci demokrasinin enstrümanları üzerinden değil, bizzat siyaset üzerinden olacak.

Peki seçim sonuçları bize partiler düzeyinde ne söylüyor? Adım adım gidelim:

1-) CDU/CSU: Kazanmış Kaybeden

Sanırım bu seçimlerde CDU/CSU’yu anlatabilecek en iyi ifade, onların seçimi ilk sırada bitirmiş bir kaybeden olduğunu söylemek olacaktır. Birlik partileri, uzun yıllar boyu aldıkları en düşük oyu elde ederken, Merkel de en kötü seçim sonucunu aldı. Güneydeki muhafazakar şehirlerde üstünlüğünü koruyan CDU/CSU, bir önceki seçimle kıyaslandığında en yoğun oy aldığı şehirlerde dahi ciddi oy kaybına uğramış halde. Peki bu sürecin altında yatan faktörler neler?

i. Suriye’deki savaştan Avrupa’ya kaçan pek çok mülteci için Almanya, ekonomik gücü ve iş imkanlarıyla ulaşılması en cazip durak oldu. Avrupa’da iktidarda olan sağcı liderlerin mültecilere kapıyı kapadığı, muhalefetteki sağcı liderlerin de mülteci karşıtlığı üzerinden aşırı sağdan oy devşirmeye çalıştığı bir dönemde Merkel, tereddütsüzce uyguladığı açık kapı politikası ile 1 milyondan fazla Suriyeli mültecinin Almanya’ya sığınmasını sağladı. Merkel’in mülteci politikası, Birlik Partileri’nin Bavyera kanadı olan CSU tarafından ve CDU’nun sağ kanadınca her fırsatta sert şekilde eleştirilse de, Merkel geri adım atmadı.

ii. Merkel mülteci politikası konusunda yalnız kaldı. Bu yıl içerisinde yapılan farklı anketlerde, kamuoyunda Merkel’in mülteci politikasına destek verenlerin oranı sadece %35-40 aralığında kalırken, kayda değer bir çoğunluk bu konuda Merkel’e eleştirel bakıyordu. Öte yandan sol partiler de Merkel’i mülteci politikası konusunda esasen yalnız bırakmıştır diyebiliriz. Başbakan’ın açık kapı politikasını desteklemek yerine, “Daha iyisi de yapılabilir” yaklaşımını benimseyen Alman solu, Merkel’in hem kendi tabanı nezdinde hem de kamuoyu önünde yalnız kalmasında pay sahibi oldu.

iii. Alman kamuoyunun mültecilere dönük negatif hassasiyetinin kaynağında, “entegre olamama” ve “stabil düzenin bozulma” kaygısı yatıyor. Alman toplumu, 2007’de sınırların açıldığı Bulgaristan ve Romanya travmasını henüz atlatabilmiş değilken, 1 milyon Suriyeli mültecinin çok kısa bir süre içerisinde Almanya’ya yerleştirilmesi toplumda şok etkisi yarattı. Son yıllarda gerçekleşen kriminal olaylarda Bulgaristan ve Romanya kökenli göçmenlerin öne çıkması (ya da çıkartılması), toplumda, “Bir de Suriyelilerle mi uğrayacağız?” sorusunu doğurdu. Merkel’in hatası, açık kapı politikasını uygularken bunu topluma ikna edici ve çok yönlü bir şekilde anlatmaması, insanları korkularıyla baş başa bırakıp, sadece, “Biz bunu başarabiliriz (“Wir schaffen das” – Merkel’in mülteci politikası sloganı olarak kullanıldı)” demekle yetinmesiydi.

iv. Almanya ekonomisi oldukça iyi durumda seyretmesine rağmen, toplumda geçmişteki ekonomik refaha dönük referanslar oldukça fazla. Euro öncesi dönemde alım gücünün daha yüksek olduğu, ayrıca iki Almanya’nın birleşmesinden sonra Batı Almanya’daki refahın düştüğü yönünde yaygın bir kanı var. O refahı ve sosyo-ekonomik rahatlığı yaşamış Alman toplumu, mevcut konjonktürdeki ekonomik büyümeyi, istihdam artışını ve ülkenin diğer Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha iyi durumda olduğunu görürken geçmiş kıyasından vazgeçmiyor. Geçtiğimiz yıl Almanya ekonomisinin yıllık %1,9 büyüdüğünü ve işsizlik oranının %4’un altında olduğunu hatırlatalım.

v. Merkel’in aşırı sağ popülizme karşı net bir mesaj vermemesi de, AfD’yi güçlendiren ve Birlik Partileri’ni zayıflatan bir faktör oldu. Merkel ve önde gelen CDU/CSU mensubu bakanlar, her fırsatta sağ popülizme geçit verilmeyeceğini söylemekle yetinirken, buna karşı somut ve uygulanabilir, ikna edici, sürdürülebilir bir politika ortaya koyamadılar.

vi. Özetle Merkel, dış politikada, sosyal politikada, eğitim ve sağlık politikalarında ne kadar güçlü gözüktüyse, mülteci politikasında ve göçmenlerin entegrasyonu bahsinde de o kadar zayıf ve kendinden emin olmayan bir görüntü çizdiç Merkel’in kararsız çizgisi, topluma popülizm temelli net ve kararlı mesajlar veren AfD’nin güçlenmesinin önünü açtı.

Seçim sonuçlarının CDU/CSU’ya etkisi, mülteci ve göçmen politikalarının biraz daha sağa kayması olabilir. Halihazırda Birlik Partileri’nin her iki konuda da fazlasıyla sola kaydığını dillendiren yaygın bir partili kitlesi var. Merkel’in, popülizm çıkmazına girmeksizin dümeni bir nebze sağa kırması ve tabanı yatıştırması beklenebilir. Nitekim Merkel’in seçim sonrası verdiği ilk demeçlerden birisi, “AfDye giden seçmenlerimizi yeniden kazanacağım” şeklindeydi.

2-) SPD: Kaybedenler Kulübü

Seçimlerdeki en dramatik tablo, şüphesiz sosyal demokratlara aitti. 2009’da %23, 2013’te %25 civarında oy alabilen SPD, bu kez dibe vurarak %20’yi ancak görebiliyordu. Schulz’un başbakan adaylığının ilan edildiği günlerde partinin anketlerdeki oy oranı %35’leri zorlamış, “Schulz – Effekt (Schulz Etkisi)” tüm Almanya’yı ciddi anlamda dalgalandırmıştı. Peki ne oldu da bu heyecan dalgası, yerini dibe çöküşe bıraktı? Avrupa sosyal demokrasisinin kutup yıldızı olagelmiş, Almanya’nın en eski siyasi partisi olan SPD’de neler oluyor?

i. SPD, 1998 – 2017 arasındaki dönemin 15 yılında iktidar ortağı olarak hükümetlerde yer aldı. Bunun 7 yılında büyük ortak olarak, 8 yılında ise küçük ortak olarak koalisyonların parçası oldu.

SPD, Yeşillerle koalisyon ortağı olduğu 1998-2005 arası dönemde “yeni merkez” kavramını benimsemişti ve sosyal demokrasiyi neoliberalizme eklemleyen yeni bir modeli pratiğe dökmeye çalışıyordu. Bu dönemde Başbakan Gerhard Schröder liderliğindeki sosyal demokratlar, “Agenda 2010” reformları adı altında geleneksel sosyal refah kurumlarını zayıflatan, istihdam piyasasını emek aleyhine düzenleyen, sosyal ve ekonomik anlamda dezavantajlı insanların hayatını zorlaştıran, sermaye lehine bir dizi neoliberal düzenlemeyi hayat geçirdi. SPD’nin sendikalarla ve doğal tabanı olan işçi sınıfıyla bağları giderek zayıflamaya başlarken, gençler arasında yaygınlaşmaya başlayan geleceğe güvensizlik duygusu, gençleri partiden uzaklaştırdı.

ii. SPD’den beklenen, büyük ortak olarak yürüttüğü 7 yıllık koalisyonun ardından muhalefete geçmesi ve iktidar yıllarına dair kapsamlı ve dürüst bir özeleştiri vermesiydi. Nitekim neoliberal motivasyondan beslenen Schröder politikalarına karşı parti tabanında yaygın bir hoşnutsuzluk vardı ve SPD, bu hoşnutsuzluğa paralel, her yıl düzenli bir şekilde üye kaybetmeye devam ediyordu. Buna rağmen parti bu ideolojik yüzleşmeyi erteledi ve CDU/CSU’nun küçük koalisyon ortağı olarak iktidarın bir parçası olmayı yeğ ledi. SPD, muhalefette kaldığı 2009-2013 arası dönemde ise ne kadro yenilemesi ne de kendi içinde ideolojik yüzleşme bağlamında hiçbir adım atmadı. Nitekim SPD’nin hiçbir şey olmamış gibi davranması yeni bir vaka değil, 12 yıldır süren ve Pazar günkü dibe çöküşü hazırlayan sorumsuzluktu.

iii. SPD içerisinde üç ideolojik grup bulunuyor: Birinci grup, Seeheimer Kreis denilen ve Schröder politikalarını savunan  partinin sağ kanadı. Parti yönetiminde bu grup etkin ve parti politikalarında bu fraksiyonun görüşleri belirleyici. İkinci grup, partinin sol kanadı. Bu grup partinin gençlik kollarında ve tabanda etkili. Bir de üçüncü grup var ki, ilk iki grubun ortasında yer alan merkezciler bunlar. Sığmar Gabriel, Martin Schulz gibi on plandaki isimler, merkezde yer alıyor. SPD’deki sorun, normal şartlar altında Seeheimer Kreis fraksiyonunun parti içindeki etkisinin bundan 12 yıl önce, 2005 seçimlerinden sonra kırılması ve partinin tepeden tırnağa yenilenmesi gerekirken, bugün aynı filmin dönmeye devam etmesi.

iv. SPD, sendikalarla bağını yeniden güçlendiren, tabanın sesini dinleyip sosyal politikayı siyasetinin merkezine koyan ve özgürlüklerin sözcülüğünü yapan bir çizgiye gelmedikçe partinin %20-25 bandından sıyrılma imkanı gözükmüyor. Yapılan anketler, sandığa gitmeyen seçmenin önemli bir kısmının SPD tabanı seçmenler ortaya koyuyor. SPD’den yeniden sosyal ve emek odaklı politika bekleyen geniş, büyük bir kitle var. Sandığa giden ve SPD’ye oy veren kitlenin de önemli bir kısmı, partiye kerhen oy veriyor.

2Yandaki tabloda, bir önceki seçimlere kıyasla, (eski) SPD seçmenlerinin hangi partilere doğru kaydığını görebiliyoruz. Yaklaşık 810 bin seçmen diğer iki sol partiye (Yeşiller ve Sol Parti) kayarken, SPD’nin neredeyse yarım milyon seçmeni bu kez AfD’ye yönelmiş. Bu bağlamda SPD’ye getirilmesi elzem eleştiri, partinin mülteciler ve göçmenler politikasının “Çokkültürlülük iyidir ve biz bunu destekliyoruz” demekten öteye geçmemesi. Diğer tüm politika başlıklarında olduğu gibi, mülteciler ve göç bahsinde de SPD bir atalet içerisinde. Toplumun mültecilere ve göçmenlere dönük kaygılarını ikna edici bir dille yatıştırmak yerine, mülteci/göçmen karşıtlarını eleştirip çokkültürlülük savunusu yapmak, toplum nezdinde yeterli olmamış belli ki. Öte yandan, Yeşiller ve Sol Parti’ye yönelen 810 bin seçmen de, partinin yeniden köklerini anımsaması adına güçlü bir sinyal.

v. İngiliz İşçi Partisi, Blair’in öncülüğünü yaptığı “Üçüncü Yol”un olduğunu ilan edeli ve yeni sosyal demokrasiyi soldan kurmaya başlayalı çok oldu. Parti bunun meyvelerini de alıyor; partinin oy oranları artarken, gençler arasında İngiliz İşçi Partisi oldukça popüler. İdeolojik yüzleşme, Blair faciasından sonra partiyi popüler hale getirmeye yetecek kadar etkili bir pratik oldu. Şimdiyse sıra SPD’de.

SPD’den kimse devrimci bir söylemi benimsemesini, arkaik sol diskura meyletmesini beklemiyor. Tabanda ve toplumun genelinde böyle bir beklenti yok, ayrica sosyal demokraside de böylesi bir diskura ve pratiğe yer yok. Fakat SPD’den beklenen, partinin 1998 sonrasındaki politikalarını sosyal demokrat bir perspektiften değerlendirip, özeleştiri vermesi ve gelecek için reel, somut, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir 21.yy sosyal demokrat politika haritasını ortaya koyması. SPD bunu yapabilirse, 4 yıl sonrası için farklı şeyleri konuşuyor olacağız. Fakat SPD atalet halinde ısrarcı olur ve bu yüzleşmeyi ertelemeye devam ederse, sanırım 4 yıl sonra ben SPD hakkında yine benzeri şeyleri yazacağım.

3-) AfD: Günün Tek Kazananı

Seçim gecesinin tek kazananı ise AfD oldu. %12’yi geçen oy oranıyla parlamentoya 94 milletvekili sokmayı başaran AfD’yi, klasik bir Neonazi partisi ya da ırkçı hareket olarak görmek yanlış olacaktır. AfD, içerisinde Neonazilerin ve ırkçı grupların da yer aldığı, zeminini göçmenler/mülteciler/İslamofobi üzerine kurmuş, toplumun her kesimine hitap eden sağ popülist bir parti. Aşağıda AfD’nin hangi parti tabanından oy aldığını gösterir tablo da bunu doğrular nitelikte. AfD, CDU/CSU’dan Die Linke’ye kadar uzanan geniş bir seçmen kitlesinden oy alabilmiştir.

3

Alman demokrasisi, Üçüncü Reich (Nazi iktidarı) deneyimi nedeniyle Batılı diğer demokrasilerden farklı olarak otoriter eğilimlere ve çoğulcu demokrasi karşıtı söylemlere karşı daha hassas. Dolayısıyla, liberal-çoğulcu demokrasiye karşı varoluşsal eleştiriler getiren ve nefret söylemini siyasetin merkezine taşımayı hedefleyen AfD’nin önümüzdeki 4 yıl boyunca parlamentoda izole edileceğini tahmin etmek güç değil. Parti liderlerinin seçim sonrası demeçleri de bu savı destekliyor.

AfD’nin en yoğun destek gördüğü eyaletler, eski Doğu Almanya eyaletleri oldu. Sözgelimi AfD, Saksonya’da %27’yi görürken, Thüringen’de %22’lik bir oy oranına ulaşabildi. Burada paradoksal olan, mülteci ve göçmen sayısının ülke ortalamasının epey altında olduğu doğu eyaletlerinde AfD’nin bu kadar yüksek oy alabilmesi. Bu noktada Doğu Alman eyaletlerine bağlı özel bir durumun söz konusu olduğunu ve bu eyaletlerde yabancılara dönük algının pek parlak olmadığını, yabancı karşıtı söylemlerin burada kolayca taban bulabildiğini belirtmek gerekiyor. Uzun yıllar boyunca Sovyet destekli baskıcı bir devlet tarafından yönetilen homojen bir toplum olan Doğu Almanlar, Almanya’da yabancı algısı en problemli kesim.

AfD bir Neonazı partisi değil ve daha da önemlisi AfD, tıpkı Le Pen’in yaptığı gibi siyasetin merkezine yerleşmek istiyor. Sistemin tüm oturmuş partilerinden oy alabilen AfD’nin karizmatik ve demagog bir liderle %20’leri zorlaması uzak bir ihtimal değil. İktidarı elinde tutacak partiler başta olmak üzere tüm siyasi partilerin, özellikle mülteci politikasında “ikna etmek” üzerine kurulu somut, gerçek hayatta karşılığı olan politikalarla halka inmesi gerekiyor. Almanya’da dinlemeye ve ikna olmaya açık bir toplum var, partilerin bu imkanı ıskalamaması ve AfD’ye geçit vermemesi elzem.

4-) FDP: Adeta bir Anka Kuşu

2013 yılındaki seçimlerde %4,8 oy alarak parlamento dışında kalan liberallerin, (Batı Almanya üzerinden düşünüldüğünde) Alman siyasetinde en uzun süre iktidar ortağı olan parti olduğunu hatırlatmakta fayda var. Her “Bir daha toparlanması yıllar alır” denildikten sonra, yeni ve karizmatik bir liderle, yenilenmiş bir kadroyla ortaya çıkıp daha güçlü şekilde parlamentoya girebilen FDP, bu seçimlere de henüz 1979 doğumlu genç bir siyaset bilimci olan Christian Lindner liderliğinde girdi ve %11’e yaklaşan bir oy oranıyla parlamentoya 80 milletvekili ile girdi.

FDP’nin öncelikleri şunlar: Türkiye’ye dönük politikaların sertleşmesi ve somut yaptırımların devreye sokulması, özel sektörün önündeki bürokratik engellerin azaltılması, genel anlamda bürokrasinin basitleştirilmesi, mülteci politikasının biraz daha katılaştırılarak rasyonelize edilmesi, entegrasyon için daha fazla çaba gösterilmesi. FDP bağlamında söyleyebileceğimiz şey, bir koalisyon ortağı olarak Yeşiller’le nasıl anlaşabileceğinin merak edildiğidir. Özellikle mülteci politikası ile özelleştirme politikaları, FDP ile Yeşiller’in birbirine en uzak durduğu alanlar.

5-) Die Linke: Kazandığını Düşünen Kaybeden

Seçim sonuçları değerlendirmesine en fantastik yaklaşım, sanırım Sol Parti’den geldi. Bir önceki seçime göre oylarını %0,6 civarında arttıran Sol Parti, seçimi kazanmışçasına kutladı. Oysa Sol Parti’nin kalesi olan doğu eyaletlerinde parti tabanı AfD’ye yönelmişken, SPD bu denli derin bir çöküşteyken Sol Parti oylarına anlamlı bir artış sağlayamamışken bir kazançtan değil, olsa olsa yenilgiden bahsedilebilir. Sol Parti’den beklenen, Syrıza ve Podemos ornekleri üzerine düşünüp özgürlükçü sosyalizmi 21.yy şartlarında formüle edip topluma sunması. Doğu Almanya’nın arkaik mirası, Sol Parti üzerinde ağır bir ideolojik yük. Sol Parti’nin de tıpkı SPD gibi ideolojik bir yüzleşme ve yenilenme sürecine girmesi şart.

6-) Yeşiller: Değişen Bir Şey Yok

Bir önceki seçimlere kıyasla Yeşiller yerinde saydı diyebiliriz, ancak bu seçimleri farklı kılan bir şey var ki, Yeşiller iktidarın bir parçası olmaya çok yakın. SPD’nin muhalefette kalacağını açıklamasiyle ve hiçbir partinin AfD’yi muhatap almayacağının anlaşılmasıyla birlikte, geriye kalan tek koalisyon ihtimali, muhafazakar-liberal-Yeşil koalisyon.

Yeşiller içerisinde iki kanat bulunuyor: Realistler ve idealistler. Realist grup partide Cem Özdemir’in de dahil olduğu ve parti yönetimini elinde tutan, parti meclisindeki en güçlü grup. İdealistlerse daha çok yerel örgütlerde güçlü halde. Realistler, partinin sağ partilerle koalisyona gitmesine sıcak yaklaşıyor ve eyaletler düzeyinde sürdürülen CDU-Yeşiller koalisyonlarına dikkat çekiyor. Buna karşı idealist grup, partinin SPD ve Sol Parti haricinde bir partiyle koalisyona girmesine karşı.

Yeşiller, 1998 – 2005 arasındaki koalisyon ortaklığı döneminde Kosova’daki NATO misyonuna asker gönderilmesi ile Afganistan’a asker gönderilmesi konusunda çekincelerde bulunmakla birlikte SPD’nin yanında yer almıştı. Bu örnekleri anımsatmak mühim, Yeşiller’in pragmatik ve realist bir kanat tarafından yönetildiğini bilmekte fayda var. Mevcut durumda da parti içinde realist kanat etkili. Olası bir üçlü koalisyonda Yeşiller’in realist kanadından isimlerin kabineye girmesi bekleniyor.

Sonuç Yerine

2017 federal seçimleri, Almanya siyasal tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak işlenecektir. Merkezdeki iki büyük partinin dibi gördüğü, seçmenlerin hemen hemen yarısının küçük partilere oy verdiği ve sağ-popülist bir partinin güçlü şekilde parlamentoya girebildiği bu seçimler, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Alman siyasetinin uğradığı en güçlü periferik akın.

2017-2021 dönemi, CDU/CSU ile SPD’nin hem örgütsel hem de düşünsel anlamda kendini değişen şartlara uyumlandırdığı bir geçiş dönemi olacaktır ya da olmalıdır diyelim. Seçim sonrası demeçler bunun ilk işaretlerini veriyordu. “Siyasetin sağında ve solunda birer büyük parti, birer de küçük parti” şeklinde özetlenebilecek geleneksel Alman siyaset denklemi tarihe karışalı çok oluyor. Bakalım değişen denkleme uyum sağlayıp kendini ayakta tutmayı başarabilenler kimler olacak?

Bitirirken ve bu vesileyle: Kızım sana söylüyorum, SPD sen anla.

*Emrah ASLAN

Not: Secim grafiklerinde Deutsche Welle, Bild ve ARDnin internet sitesindeki grafiklerden yararlandım.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir